Stadshuset bjöd på fika och tipsrunda för medarbetare

 Utsikt från Stadshuset.
I Stadsparken pågick Stassteaterns Julkalender.

Erik har jobbat med Tipsrundan

God Jul och Gott Nytt År!
 säger Erik, Tony, Jonny, Pia och Anna-Karin