Här arbetar M.L med att rita i illustrator på Text & Layout.