De allra flesta blir friska.

Omkring 80% av de som blir smittas av viruset får milda symptom, som feber och hosta. 

Fullt friska personer får inte så allvarliga symptom.


Det är framförallt äldre över 80 år, och människor med andra allvarliga hälsoproblem som riskerar att drabbas hårdast.


Dödligheten kommer troligen att sjunka.

Många som har fått en mild variant av sjukdomen ingår ännu inte i statistiken.


Kina verkar ha fått kontroll över utbrottet.

Även om Kina inte lyckades hejda viruset från att spridas över världen så tycks landet nu ha fått bukt med sitt eget utbrott.


Viruset verkar än så länge inte bli farligare.

Viruset kommer blir en del av våran normala virusflora som vi stöter på då och då. Många kommer inte ens att märka av det.


Källa Björn Olsen, Professor i infektionsmedicin - Uppsala universitets hemsida.