Ekan är en mötesplats för funktionshindrade som inte har beslut om sysselsättning inom Luleå Kommun.

De som jobbar på Ekan är Britt-Inger och Bijan. Britt-Inger berättar att verksamheten öppnades för snart fem år sedan. Det är mycket uppskattat och de tar hand om varandra, och saknar dem när någon är borta.

Britt-Inger säger att det är fler besökare nu och hon är noga med att se den enskilda människan. Det är bra stämning och den här onsdagen lagas soppa och de besökande tycker det är bra pris och att det är kul att laga maten. Umgänget kring matbordet är också viktigt.