I Slöjden har man byggt fladdermusholkar. Dom ska placeras ut i skogen och sen hoppas vi på hyresgäster.