På den lilla texten står det: "Om du kan läsa detta är du för nära"