Vi på Jobbcenter Södra bidrar med att göra visirskydd i dessa Coronatider till Socialförvaltningen. 

Lovisa Granström håller i ett visir hon just gjort färdig. 


                                                      Åsa och Sebastian hanterar visir.