Parasport

Parasport är tävlingar/idrott som är för människor med funktionshinder som behöver hjälpmedel och anpassa tävlingar så att dom kan delta i grenen. Ordet para betyder parallell vilket innebär att det är parasporter gentemot vanliga sporter utan funktionsnedsättningar på utövarna. En funktionsnedsättning kan vara fysisk (kroppen), intellektuell (inlärningssvårigheter) eller psykisk (mental). Vi i Sverige har ett förbund som heter ”Svenska parasportförbundet” som ansvarar och ordnar tävlingar för funktionshindrade. Några idrotter svenska parasportförbundet anordnar är alpint (skidåkning), kälkhockey, bordtennis och fotboll.