Stadsparken byggs om till ny layout! 

 

 

 


 

Förslag på hur det kommer att se ut.