Under 2019 började ett virus härja i Kina som drabbar människor som tros komma från ett djur en fiskmarknad. Viruset har fått namnet Corona. Sedan dess har det spritt sig och blivit världsomfattande. Omkring 80 procent av de som smittas av viruset får milda symptom, som feber och hosta. Fullt friska personer får inte så allvarliga symptom. Det är framförallt äldre över 80 år, och människor med andra allvarliga hälsoproblem som riskerar att drabbas hårdast.
Under sommaren 2020 sjönk antalet smittade och döda men nu har det börjat stiga en bit in i augusti. Länder och städer vidtar åtgärder som till exempel att stänga gränser, införa besöksförbud på äldreboende då det drabbar de äldre hårdare och begränsa antalet folksamlingar på bröllop, begravningar och andra typer av sammankomster. Rent ekonomiskt har det påverkat hotell, restauranger, turism och näringslivet negativt i många länder. Sveriges Regering har gjort ett stödpaket på 300 miljarder kr som ska gå till exempelvis företag och artister som inte kan åka runt och turnera under Corona pandemin.

Vi på Jobbcenter södra Fortsätter att tvätta händerna före och efter fikat/lunchen, hålla 1,5 m avstånd från varandra och sitta max 2–3 personer i vid varje bord.