Snö är kristaller som uppstår när vattenånga i moln kondenserar till frusen form. Blir det stora kristaller kallas det snökristaller. Det kan vara från partikel i form av t.ex. damm, salt, sandstoft, luftföroreningar eller en snökristall som redan har bildats. Det kan finnas både iskristaller och vattendroppar. När snökristallerna har blivit tillräckligt stora landar de på marken. Väl på marken packas snön och blir kompakt.