Vårdagjämningen

Lite förenklat kan man säga att det är den tidpunkt när ljuset vinner över mörkret och våra dagar blir längre än nätterna. Lite mer ingående är det ögonblicket då solens mitt passerar himmelsekvatorn på väg norrut.
Datumet och tidpunkten varierar men runt den 20 mars brukar vårdagjämningen infalla. När den varierar har beror på att det inte är exakt 365 dygn per år utan det är 365,25 dygn på ett år. Det innebär ett kvarts dygn extra per år som kompenseras med ett skottår. När det är skottår lägger vi till en dag i almanackan så att det blir 29 istället för 28 dagar i februari.
I år infaller vårdagjämningen fredagen den 20 mars kl. 04:49: