Så har våren kommit intågande på allvar i april månad. På norra halvklotet pågår våren mars, april, och maj och på södra halvklotet våren i september, oktober och november. Enligt SHMI (Sveriges institut för väder) börjar våren när dygnstempraturen sju dagar i rad är högre än 0 men lägre än 10 grader. Våren är förknippad med pånyttfödelse och förnyelse. Ett exempel är "Arabiska våren" 2010 som ledde till att flera diktaturer störtades och en ökad liberalisering i flera arabiska stater.