Vintersolståndet är när solen står som lägst på himlen, vilket är orsaken till den kortaste dagen på året. Det händer när jordens rotationsaxel lutar sig som mest bort från solen. Detta sker två gånger om året – När solen står i zenit på norra halvklotet (Stenbockens vändkrets) cirka 21–23 december och på södra halvklotet runt 20–23 juni (Kräftans vändkrets).