Morgonvy


1. Vy över vattnet från brons högra sida.
De gröna löven ni ser är på Bergnäsets sida.
2. Vyn här ser man lite mer bort mot Svartöstan.